• Ku zdraviu nevyhnutne potrebujeme čerstvý a kvalitný vzduch na dýchanie. V súčasnosti sa už pri stavbe nehnuteľností či už sú to bytové domy, rodinné domy alebo prevádzky, používajú kvalitné materiály, ktoré Vám už pri výstavbe ukladajú podmienky vzduchotechniky a vetracích jednotiek. Vetranie len oknom je neefektívne, nedostačujúce a často nesplní cieľ – mať vnútri v domácnosti či v prevádzke čerstvý a kvalitný vzduch. Pokrok a inovácie priniesli riešenie v podobe rekuperačného vetrania. Takéto riadené vetranie má zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu, jeho očistenie od nečistôt, smogu a iných škodlivín či škodlivých baktérií či prachu a má tak zabezpečiť zdravší život v domácnosti prípadne príjemné posedenie v prevádzke.Zodpovedne Vám pomôžeme vybrať ten správny rekuperačný vetrací systém pre Vás tak, aby ste mali dostatok kvalitného čistého čerstvého vzduchu, v optimálnej teplote bez prievanu, pocitu chladu alebo horka ako pri vetraní oknami a v neposlednom rade tak, aby sme dosiahli úsporu značnej energie a tak Vám šetrili aj finančný rozpočet. Máte domácnosť alebo prevádzku? Pozrite si riešenia a benefity priamo pre Vás.