Plynové, nekondenzačné kotly alebo aj „nízkoteplotné (klasické) kotly „ slúžia na vykurovanie domácností v domoch aj bytoch a iných obytných. Dôležité pri výbere toho správneho kotla je odpoveď na otázku výkonu a využitia. Sú regulovateľné izbovým termostatom alebo obdobným regulátorom

Kondenzačné kotly sú v súčasnosti najmodernejším zariadením na vykurovanie domácností alebo kancelárií či už ide o bytový objekt alebo dom. Kotol prauje na kondenzačnom princípe. Využíva úbytkové teplo, ktoré nanovo použije na vykurovanie. Najčastejšie sa reguluje izbovým termostatom.

Elektokotol (elektrický kotol) je závesné priamo vykurovacie zariadenie s postupným spínaním výkonu. Ide o výhradne elektrické zariadenie pri ktorom treba dbať na všetky bezpečnostné prvky a kroky a ich dodržanie. Tento typ kotla je štandardne lacnejší ako plynový alebo kondenzačný kotol. Tiež nie je potrebné riešiť odvod dymu a častíc zo spaľovania. Na druhú stranu energeticky ekonomickejšie sú plynové a kondenzačné kotle. Radi vám zdarma vypracujeme cenovú ponuku a navrhneme aj najideálnejšie riešenie zdroju tepla podľa vašich možností.