Solárne panely

pracujú výlučne s obnoviteľnou energiou

samotné zariadenie nezapríčiňuje žiadne náklady na palivo alebo spotrebu

na nové zariadenia existujú vysoké dotácie

Solárne zariadenia vyrábajú elektrický prúd alebo teplo z bezplatného a nevyčerpateľného energetického zdroja slnka. Inštalovať a ekonomicky prevádzkovať sa dajú v mnohých nových alebo existujúcich budovách.

Hybridné vykurovanie

Vykurovanie drevom, uhlím, olejom