10.12.2021

Začínajúcimi teplotami, ktoré sa nemilosrdne zdvíhajú už začínajú mnohí z vás rozmýšľať ako prežijú toto leto. Každým rokom sa teplotu v priemeru zdvíhajú a výnimkou nebude ani tento rok. V novostavbách už ľudia rozmýšľajú vopred a realizujú aspoň predprípravu na chladenie alebo už priamo montujú do domov systémy, ktoré im pomôžu udržať dom v príjemných teplotách celoročne. V bytoch ale ich majitelia narážajú na problém ako vychladiť byt lacno a efektívne. Niektorí musia zvažovať aj priestorové možnosti alebo nariadenia správcu bytového domu čo smie a čo nie na fasáde objektu.

Možností ako chladiť je niekoľko ale len niektoré sú naozaj efektívne a niektoré su skôr marketingový ťah a vo výsledku neúčinné (tu máme na mysli mobilné klimatizácie) Dnes sa budeme venovať stropnému chladeniu, ktoré sí v poslednej dobe získalo veľa priaznivcov hlavne v novostavbách rodinných domov. Otázkou ale ostáva ako inštalovať a ako funguje také chladenie v byte?

STROPNÉ CHLADENIE

Naj častejším riešením je inštalácia splitového tepelného čerpadla na balkón, resp. na obvodovú stenu bytového domu (prípadne strechu ak je to možné). takéto riešenie má značné výhody v jednoduchosti inštalácie a kompaktnosti zariadení nakoľko vo vnútornej jednotke sú všetky potrebné komponenty a nie je nutná montáž ďalších komponentov ako sú obehové čerpadlá, expanzné nádoby a pod.

Vnútorná jednotka splitového tepelného čerpadla je inštalovaná na stenu a s vonkajšou jednotkou je spojená medeným chladivovým potrubím. Dimenzie týchto potrubí určuje tepelný výkon zariadenia a zväčša sa pohybuje v rozmeroch 6/16 mm (kvapalina/plyn)

Stropné chladenie

  • byt levice samsung dom wind free rodinný
  • wind free rodinný wind free rodinný
  • palisády bratislava byt levice
  • byt levice samsung dom dom wind rodinný
  • wind free rodinný bratislava
  • palisády bratislava wind free rodinný

Výstupom z vnútornej jednotky je už chladiaca alebo vykurovacia voda., ktorá slúži ako chladiace alebo vykurovacie médium. Potrubie na tejto sekundárnej strane tepelného čerpadla je možno použiť plast-hliníkové alebo medené. Každé má svoje výhody a nevýhody no asi najväčším rozdielom je dizajn hotových potrubných rozvodov a ich tvarová stálosť. Jednoducho, krajšie je to z medeného potrubia. Výstupná teplota vody je pri chladení od 16 do 20°C, čo záleží od vonkajšej teploty. Čím je vonku teplejšie tým chladnejšia voda je použitá na chladenie. Neodporúča sa nižšia voda ako 16°C nakoľko môže dochádzať ku kondenzácií na strope a neželaným vodným mapám na omietke či sadrokartóne.

Samotné stropné chladenie sa skladá z rozdeľovača-zberača a okruhov chladenia. Rozdeľovač sa umiestňuje čo najvyššie pod strop kvôli čo najlepšej možnosti odvzdušnenia a samozrejme aj vzhľadom na šetrenie rúrky pre okruhy stropného chladenia. Poloha rozdeľovača môže byt horizontálna aj vertikálna a je možné ho zakryť sadrokartónom alebo umiestniť do skrine aby ho nebolo vôbec vidno.

Samotné stropné chladenie sa skladá z rozdeľovača-zberača a okruhov chladenia. Rozdeľovač sa umiestňuje čo najvyššie pod strop kvôli čo najlepšej možnosti odvzdušnenia a samozrejme aj vzhľadom na šetrenie rúrky pre okruhy stropného chladenia. Poloha rozdeľovača môže byt horizontálna aj vertikálna a je možné.

Potrubie pre stropné okruhy sa používa polybuténová trubka kvôli jej ohybnosti, ľahkosti a tenkej hrúbky steny trubky a teda pri trubke 12×1,3 je vnútorný priemer 9,6mm čo zaručuje vysoký hmotností prietok média pri nízkych tlakových stratách. Montáž sa realizuje za pomoci vodiacich líšt, ktoré sa uchytávajú na strop a následne sa do nich vkladá trubka.

Výstupom z vnútornej jednotky je už chladiaca alebo vykurovacia voda., ktorá slúži ako chladiace alebo vykurovacie médium. Potrubie na tejto sekundárnej strane tepelného čerpadla je možno použiť plast-hliníkové alebo medené. Každé má svoje výhody a nevýhody no asi najväčším rozdielom je dizajn hotových potrubných rozvodov a ich tvarová stálosť. Jednoducho, krajšie je to z medeného potrubia. Výstupná teplota vody je pri chladení od 16 do 20°C, čo záleží od vonkajšej teploty. Čím je vonku teplejšie tým chladnejšia voda je použitá na chladenie. Neodporúča sa nižšia voda ako 16°C nakoľko môže dochádzať ku kondenzácií na strope a neželaným vodným mapám na omietke či sadrokartóne.

Samotné stropné chladenie sa skladá z rozdeľovača-zberača a okruhov chladenia. Rozdeľovač sa umiestňuje čo najvyššie pod strop kvôli čo najlepšej možnosti odvzdušnenia a samozrejme aj vzhľadom na šetrenie rúrky pre okruhy stropného chladenia. Poloha rozdeľovača môže byt horizontálna aj vertikálna a je možné ho zakryť sadrokartónom alebo umiestniť do skrine aby ho nebolo vôbec vidno.

Pridaj komentár